www.premiumtools.ro aparţine SC PRO TOOLS CONSULT SRL avand ca date de identificare la Registrul Comertului J13/3799/2008, si CUI RO 24648175, capital social 200 lei, cu sediul social în Constanţa, Aleea Daliei, Nr. 28, Bl. L127, Sc.A, ap.19.

1. Definitii

Termenii si condiţiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre si prin partenerii SC PRO TOOLS CONSULT SRL prin intermediul magazinului virtual www.premiumtools.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parţi.

Urmatorii termeni vor insemna:

- Cumparator - persoana, firma, compania sau alta entitate juridica ce emite o Comanda;
Vanzator - societatea comerciala SC PRO TOOLS CONSULT SRL avand ca date de identificare la Registrul Comertului J13/3799/2008, şi CUI RO 24648175, capital social 200 lei;
- Bunuri si Servicii - orice produs sau serviciu care urmeaza a fi furnizat de catre Vanzator  Cumparatorului;
- Comanda - document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora;
- Contract - o comanda ferma data de cumparator si confirmata de catre Vanzator;
- Specificatii produs - toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate în Comanda.

2. Documente

Prin lansarea unei comenzi electronice pe www.premiumtools.ro, Cumparatorul isi da consimtamantul ca este de acord cu forma de comunicare prin care Vanzatorul isi efectueaza operatiunile.
Se considera ca o comanda are valoare de contract daca Vanzatorul confirma comanda printr-un e-mail transmis Cumparatorului sau telefonic.

Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de către Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Preturile produselor din comanda sunt valabile 5 zile lucratoare de la data inregistrarii comenzii. Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

3. Obligatiile vanzatorului

3.1. Ca Vanzator ne obligam sa utilizam toate cunostintele profesionale si tehnice dobandite sau intermediate de furnizori pentru a livra produse si servicii care indeplinesc cerinţele, nevoile si specificatiile Cumparatorului.

3.2. Informatiile prezentate pe site-ul www.premiumtools.ro  au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. 

3.3. Comunicarea cu Vanzatorul- se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea "Contact". Vor fi excluse din site sau ignorate comentarii ce nu conţin un limbaj adecvat sau lezeaza drepturile si demnitatea celorlalti utilizatori.  Ne rezervam dreptul de a gestiona informatiile primite fara o justificare sau notificare prealabila.

4. Cesionarea si subcontractarea

SC PRO TOOLS CONSULT SRL poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi tot timpul responsabil fata de Cumparator pentru obligatiile contractuale asumate.

5. Confidentialitate- promovare

- Toate informatiile furnizate de catre Cumparator Vanzatorului vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris al Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiailitate din partea celui care le primeste. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumpărător cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului. Mesajele, informarile si mesajele publicitare ale www.premiumtools.ro sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati si agreati de SC PRO TOOLS CONSULT SRL. Astfel sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor.

- În cursul executării Serviciilor, SC PRO TOOLS CONSULT SRL vA prelucra Date cu caracter personal ale Clientilor cu privire la Persoanele Vizate și pentru scopurile detaliate Într-o notificare scrisa. Aceasta notificare stabilește responsabilitățile fiecărei Părți în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legislaţia aplicabilă privind protecția Datelor, în conformitate cu articolul 26 RGDP.

- Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile Prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Vanzatorul va implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscului, inclusiv, printre altele, după caz:

1 - pseudonimizarea și criptarea Datelor cu caracter personal ale Clientilor;

2 - capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continua a sistemelor și serviciilor de prelucrare;

3 - capacitatea de a restabili disponibilitatea Datelor cu caracter personal ale Clientilor și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;

4 - un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodica a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea Prelucrării.

-          Fără a se limita la caracterul general al celor de mai sus și în special la obligația sa de a stabili oportunitatea oricăror măsuri tehnice și organizatorice suplimentare, Vanzatorul va implementa și va menține măsurile tehnice și organizatorice adecvate.

-          La evaluarea nivelului adecvat de securitate, Seller-ul trebuie să țină seama în special de riscurile implicate de Prelucrare, în special de distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul neautorizat la Datele cu caracter personal ale Clientilor transmise, stocate sau altfel Prelucrate.

- Vanzatorul este răspunzător cu privire la asigurarea exercitării oricărui drept al Persoanelor Vizate recunoscut de Legislaţia aplicabilă privind protecția Datelor în legătură cu orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal ale Clientilor. Această obligație include, fără a se limita la, furnizarea tuturor informațiilor prevăzute la articolele 13 și 14 RGDP, asigurarea Prelucrării Datelor cu caracter personal ale Clientilor în baza unui temei legal prevăzut de către RGDP, precum și răspunsul la orice solicitare primită de la o Persoană Vizată în legătură cu Prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Clientilor.

- Vanzatorul nu va Prelucra Date cu caracter personal ale Clientilor și nu va permite vreunui Subcontractant să Prelucreze Date cu caracter personal ale Clientilor într-o Țară Restricționată, fără a se asigura că astfel de Prelucrări sunt însoțite de garanții adecvate cu privire la drepturile Persoanelor Vizate, inclusiv prin încheierea de clauze contractuale standard cu orice persoană dintr-o Țară Restricționară către care Vanzatorul transferă Date cu caracter personal ale Clientilor.

- Pe lângă obligațiile stabilite în această secțiune 9, Vanzatorul trebuie să respecte toate cerințele legale specifice jurisdicției unde va Prelucra Datele cu caracter personal ale Clientilor în ceea ce privește Prelucrarea (inclusiv, fără limitare la transferuri) de Date cu caracter personal ale Clientilor în (sau din) aceste jurisdicții.

6. Facturare- plati

Preturile produselor si serviciilor afisate in cadrul site-ului includ TVA conform legilor aflate in vigoare. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate în Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind să furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

7. Termene si penalitati

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorului intarzierea, inainte de atingerea termenului maxim prevazut livrarii. In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalităţi de 1% pe zi din suma datorata.

8. Riscuri si responsabilitati

8.1. Livrare:

Vanzatorul se obliga să expedieze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat door-to-door catre Cumparator.

8.2. Transport – Ambalare:

In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul nu este responsabil de riscurile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului. Obligatia Vanzatorului este de a asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si de a asigura transmiterea documentelor insotitoare.

9. Integritatea produselor

In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile. De asemenea, pentru produsele vandute si livrate de SC PRO TOOLS CONSULT SRL cumparatorul beneficiaza de returul produselor in 14 zile, conform legislatiei in vigoare.

10. Garantia produselor

Toate produsele comercializate de catre site-ul www.premiumtools.ro beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte. In cazul produselor vandute si livrate de www.premiumtools.ro,  garantiile sunt inregistrate direct pe site-ul producatorului si pot vizionate in orice moment de utilizator, aceastea fiind, 3 ani pentru toate sculele elecrtrice si 1 an pentru toata gama de acumulatori. In cazul certificatelor de garantie emise de producatori, produsul reclamat defect in perioada de garantie trebuie prezentat direct la centrul de service Milwaukee din Constanta situat in sediul  Pro Tools Consult SRL impreuna cu factura de achizitie si confirmarea inregistrarii de 3 ani de pe site-ul www.milwaukeetools.eu. Acest centru autorizat de producator va prelua intreaga responsabilitate a rezolvarii garantiei.

11. Transferul proprietatii

Proprietatea asupra Bunurilor comercializate de Vanzator va fi transferata catre Cumparator la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). Pentru bunurile livrate prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnarea de primire, ci doar dupa momentul semnarii de primire livrare si achitarea eventualei contravalori a acesteia.

12. Raspundere

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor. Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligatiile contractuale

13. Forta majora

Atat Vanzatorul, cat si Cumparatorul nu pot fi facuti raspunzatori pentru nerespectarea contractului daca neindeplinirea acestuia este datorata unui eveniment de forta majora. Consideram un eveniment de forta majora acel eveniment imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

14. Legea aplicabila – jurisdictia

Prezentul contract este supus legilor din România. Eventualele litigii aparute intre parti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente

Disclaimer:
SC PRO TOOLS CONSULT SRL nu isi asuma raspunderea ca informatiile si imaginile prezentate pe site sunt corecte si complete, ele fiind preluate si redate conform specificatiilor producatorilor bunurilor comercializate. Nu putem garanta ca serviciile oferite prin acest site sunt accesibile, neintrerupte si fara erori. Ne rezervam dreptul de a modifica preturile, ofertele, stocul, specificatiile si imaginile din site fara o notificare prealabila.


Dreptul de retur: 

Dreptul de Retur de 14 zile este valabil atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice ce au achizitionat produse de la www.premiumtools.ro (SC PRO TOOLS CONSULT SRL). 
Pentru a returna un produs trebuie sa completati formularul de retur sau sa sunati la numarul de telefon pus la dispozitia dumneavostra pe site,  in termen de maxim 14 zile calendaristice de la data primirii produsului. Ca urmare a acestei solicitari veti primi toate detaliile necesare returnarii, plus un numar de retur. Formularele a caror data de completare excede termenul maxim prevazut nu vor putea fi luate în considerare. Returul produselor se face prin curier, la sediul Vanzatorului.  Costurile directe pentru returul produsului cad exclusiv in sarcina cumparatorului. Produsele returnate trebuie sa fie însotite de certificatul de garantie in original şi copie a facturii de achiziţie. 
De asemenea va rugam sa specificaţi in clar, pe colet, (nu pe ambalajul produsului) numarul de retur, adresa Cumparatorului si adresa de destinatie. 
In cazurile in care produsele returnate prezinta ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzura, zgarieturi, lovituri, socuri electrice, accesorii lipsa, certificate de garantie lipsa, ne rezervam dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o suma din valoarea produsului, suma ce va fi comunicata după evaluarea prejudiciilor aduse si de comun acord cu dumneavoastra.
Ne pastram dreptul de a refuza returul daca produsul in cauza nu poate fi adus la calitatea si starea pe care o avea in momentul acceptarii de catre dvs a conditiilor de contractare.
Produsele al caror retur, in urma analizei, nu este acceptat, sau pentru care Cumparatorul nu a notificat intentia de retur catre Vanzator prin formularul enuntat mai sus sau telefonic, produsul va fi reexpediat catre Cumparator, pe cheltuiala acestuia. 
In functie de optiunea dvs, banii proveniti din stornarea produselor returnate se pot folosi pentru achitarea altui produs sau se pot returna in termen de maxim 14 zile de la primirea produsului de catre www.premiumtools.ro, in contul Cumparatorului indicat la completarea formularului.
Adresa de retur este Str. Enachita Vacarescu Nr.115, Constanta, jud. Constanta. Returul se poate face de luni pana vineri intre orele 8.30-17.30. 

Conditii de livrare
Produsele comandate se livreaza in toata tara, utilizand modalitatea si termenul de livrare alese de dvs. la efectuarea comenzii. 
Produsele se află in ambalajul original, sigilat, al producatorului.
Comenzile cu valoarea totala mai mare de 1000 RON (tva inclus) beneficiaza de livrare gratuita.
Pentru comenzile cu valoarea totala mai mica de 1000 RON (tva inclus) si care au mod de livrare curier se va aplica un cost de transport in valoare de 22 ron(tva inclus) pentru localitatile fara km exteriori si colete de pana in 2kg . 
In cazul stornarii comenzilor sau Retur, costul de transport nu se storneaza.

Modalitati de plata 
1. Plata in numerar
Plata cu numerar se face in lei, integral, la livrare sau la ridicarea produselor de la sediul PRO TOOLS CONSULT SRL. Valoarea produselor este cea din momentul confirmarii telefonice a comenzii. In cazul livrarii produselor de catre curieri, plata se va face catre comisionarul care efectueaza livrarea.
2. Ordin de plata
Plata prin Ordin de plata se face doar in baza facturii proforme emise de PRO TOOLS CONSULT SRL, in urma confirmarii telefonice a comenzii cu un consultant de vanzări. Livrarea marfii se face dupa confirmarea platii, in contul de mai jos, a proformei emise.
In cazul persoanelor juridice, pentru a intra in posesia coletului, reprezentantul sau delegatul acesteia trebuie sa prezinte stampila firmei sau o imputernicire semnata.